ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Λίγα λόγια για εμένα .

Είμαι παντρεμένος και έχω ένα γυιό μηχανικό και αυτόν.

Είμαι κάτοικος του Ψυχικού από τή Δεκαετία του 50 .

Απόφοιτος του Δημοτικού  Σχολείου Ψυχικού ,του Βαρβακείου ,του ΕΜΠ με το πτυχίο του Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

Κάτοχος πτυχίου μελετητού Δ.Ε (Αρχιτεκτονικές μελέτες)

Ελεύθερος επαγγελματίας καί συνεργάτης μεγάλων Εταιριών και ομίλων σε μελέτες και κατασκευές τεχν. Έργων.

Ενδεικτικά αναφέρω στον Αερολιμένα . ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΈΛΟΣ ως επιβλέπων μηχανικός της κατασκευάστριας εταιρείας,Την FORD Motor  Hellas, την Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας STET  HELLAS  νυν WIND ,την εταιρεία τεχνικού ελέγχου οχημάτων AUTOVISION  κλπ.

Στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης ασχολούμαι εθελοντικά σχεδόν 15 χρόνια με κάθε δυνατό τρόπο.

Υπήρξα μέλος των δημοτικών επιτροπών ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ,ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ,ως επίσης και πρόεδρος της επιτροπής ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Συμμετείχα προαιρετικά και μετά από σύμφωνη γνώμη του προεδρίου του Δ.Σσέ κρίσιμες συζητήσεις κυρίως επί ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ θεμάτων .Ως δεύτερος τη τάξει επιλαχών στις εκλογές για το τοπικό Συμβούλιο του Ψυχικού συμμετείχα επίσης σε συζητήσεις  πολεοδομικού και κοινωνικού  ενδιαφέροντος για το Ψυχικό αποκλειστικά

Αποτελώ μέλος του Συμβουλίου (γραμματεύς) του ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ.

Τά τελευταία χρόνια ασχολούμαι εθελοντικά με την ψαλτική την οποία και ασκώ στον Ι. Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ψυχικού.

Ως ευαισθητοποιημένος δημότης συμμετέχω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των  τριών κοινοτήτων με διάφορες υποδείξεις, αναρτήσεις, διαπιστώσεις (καμιά φορά δυσάρεστες αλλά απαραίτητες).

Δέχομαι τά σχόλια των συνδημοτών μου και προσπαθώ να ακούω περισσότερο παρά να ομιλώ.